Moja priča

Malo više o meni

Dvije samostalne izložbe u Puli, suradnja sa udrugama koje promiču zdrave životne navike za onkološke bolesnike, udrugom koja spaja učenje talijanskog jezika kroz igru, suradnja sa vrtićima i školama, suradnja na projektima kreativaca Hrvatske, samo je dokaz da ulog u kreativnost ima itekako smisla. U svom radu, također provodim radionice za djecu i odrasle, na kojima njegujemo ono što imamo:

  • kreativnost koja nam je dana rođenjem, a koju smo negdje po putu zaboravili, ostavili ili su nam rekli da nam više ne treba,
  • maštovitost koja nam pomaže da se izrazimo, a zatomili smo je zbog često uhodanih staza i puteva,
  • ruke koje puštamo da nas vode kroz proces stvaranja, jer nijedan predmet nije isti, nema dva ista rada,
  • opuštamo stres, jer uz glazbu koja svira u pozadini i grickalicama koje su na stolu, stres ode sam, jer za njega nema mjesta,
  • igramo se stvarajući nešto svoje, nešto samo naše.
     

Biserka Lilić BC ART

Kreativnost

Kreativnost je dana rođenjem, negdje po putu smo je možda zaboravili, ostavili ili su nam rekli da nam više ne treba

Mašta

Maštovitost nam pomaže da se izrazimo, a zatomili smo je zbog često uhodanih staza i puteva

Sloboda

Ruke puštamo da nas vode kroz proces stvaranja, jer nijedan predmet nije isti, ne postoje dva ista rada

Radionica

Kroz radionice njegujemo i potičemo maštovitost, kretivnost i slobodu


Logo

Kreativnost je sposobnost gledanja na stvari u novom i neobičnom svjetlu. Umjetnost je prirodni okvir za kreativno djelovanje.